Informasjon om medlemskontingent og treningsavgift for sesongen 2019

Årsmøtet vedtok mandag 18.mars styrets forslag om gratis deltakelse i klubbens aktiviteter for aldersgruppen 5-7 år. Medlemskontingenten for denne gruppen settes til 100.- pr. medlem, dette dekkes av klubben. Treningsavgift for denne gruppen settes til 0.- Dette gir følgende oversikt for alle medlemmer av Tasta Il for sesongen 2019:

Aldersgruppe/lag                            Medlemskontingent                         Treningsavgift            Sum                 Kommentar

5-7 år                                             100.-                                               0.-                           100.-               Dekkes av klubben

8-12 år                                            500.-                                            1.100.-                      1.600.-             Som i 2018

13-19 år                                          500.-                                             1.500.-                      2.000.-            Som i 2018

Senior B                                         500.-                                             1.500.-                      2.000.-             Som i 2018

Senior A                                         500.-                                             1.800.-                      2.300.-              Som i 2018

Kvinner                                           500.-                                                600.-                      1.100.-              Som i 2018

Familie                                           500.-                                             2.250.-                       2.750.-            Som i 2018

Faktura på medlemskontingent sendes ut til medlemmer på registrert e-mail mandag 1.april, med siste betalingsdag 15.april.

I tillegg til betalt medlemskontingent og treningsavgift forplikter medlemmer av Tasta IL seg til å delta på salgsdugnad i løpet av året. Denne avholdes vanligvis i perioden september til november og har de siste år bestått i salg av 18 lodd til 30.- pr. stk - totalt 540.- i Fotball-lotteriet.
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift