Gratis for alle barn å drive idrett i Tasta IL frem til det året man fyller 8 år!

Årsmøtet i Tasta IL vedtok i går, mandag 18.mars, styrets forslag om gratis medlemskap/treningsavgift for alle barn frem til det året man fyller 8 år.

Her er forslaget fra styret som ble vedtatt:

Forslag fra styret til årsmøtet om kontingentfritak for medlemmer under 8 år til årsmøtet mandag 18. mars 2019

 

Gratis aktiviteter for de under 8 år:

Styret ønsker å endre nåværende innretning på medlemskontingent/treningsavgift . Det foreslås at medlemmer slipper å betale medlemskontingent og treningsavgift frem til og med det året de fyller 7 år. Idrettslaget betaler kontingenten for medlemmet. Kontingenten settes til lovlig minimumsbeløp, som er 100 kr. Treningsavgiften settes gratis.

 

Det påpekes at de under 8 år må melde seg inn i idrettslaget for å kunne delta på faste aktiviteter. De fritas ikke fra dugnadsplikt m.m.

 

Endringer:

Nåværende medlemskontingent for alder 5 år endres fra «Gratis» til «100 kr» med merknad om at «Idrettslaget betaler kontingenten for medlemmet». Dette gjelder også alder 4 år.

Nåværende medlemskontingent for alder 6-7 år endres fra «500 kr» til «100 kr» med merknad om at «Idrettslaget betaler kontingenten for medlemmet».

Nåværende treningsavgift for alder 6-7 år endres fra «400 kr» til «Gratis » .

 

Begrunnelse:

  1. Høy medlemsavgift er nevnt som en faktor når man skal velge fritidsaktivitet og klubb. Vi ønsker å stimulere til at økonomi ikke skal være til hinder for at flere skal starte med å spille fotball. I Tasta IL blir det gratis fra det året man er 4 og kan være med på gymlek, til og med første halvåret i andre klasse.
  2. Vi har startet med gymlek for alder 4 år. For at dette skal kunne være som intensjonen, helt uforpliktende lek, må det være gratis.
  3. Ved betaling av kontingenten, får medlemmet medlemsrettigheter i idrettslaget, får ta del i idrettslagets aktiviteter og forplikter seg samtidig til å følge NIFs regelverk. For at denne avtalen skal ha en realitet, er det vanskelig å argumentere for at kontingenten kan være kr 0,-. Ved kr 0,- i kontingent, utløses ikke strykning ved manglende betaling, og man får ingen «renovasjon» av medlemslisten. Idrettslag som opererer med gratis medlemskap eller svært lave kontingenter, kan indikere at det ikke er en realitet i medlemskapet, og at idrettslagets medlemstall ikke er riktig. Der for er det ikke lov å ha medlemskontingent under 100 kr.

 

Stavanger, 10. mars 2019

Styret i Tasta IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift