Saksliste årsmøte 2018 - mandag 18.mars kl. 1900 i klubbhuset

Her finner du sakslisten. Saksfremlegg/dokumenter finner du i vedleggene til høyre på siden.

Ordinært Årsmøte 2018

Tasta IL

Mandag 18.mars kl. 1900

Saksliste:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll

5. Styrets beretning 2018

6. Regnskap 2018 - revisors beretning

7. Styrets forslag til endret kontingentstruktur – forslag om kontingent/treningsavgifts fritak for spillere fra 4-8 år – se eget saksfremlegg.

8. Budsjett 2019

9. Valg av styret – valgkomiteens innstilling er:

* Leif Inge Nordbø – gjenvalg  – velges for  1 år

* Per Tore Torgersen – gjenvalg - velges for 1 år

* Bendik Sikveland – gjenvalg - velges for 1 år som utøverenes representant

* Tone Sikveland  – ny, velges for 2 år, – velges som økonomiansvarlig

* Rune Sævik – gjenvalg som styreleder, velges for 1 år

* Stian Grude  – ny som sportslig leder U-avd, velges for  2 år

* Tor Jan Førland- gjenvalg som representant for Sr-avd, velges for  1 år

* Torstein Jansen Vistnes – ny –styremedlem – velges for 2 år

* Tonje Storebø – ny – styremedlem – velges for 2 år

* Roar Ståle Larsen – ny – styremedlem velges for 2 år

10. Eventuelt – innkommende forslag

Det er ingen innkommende forslag.

 Stavanger, 11.mars 2019                                 Rune Sævik - styreformann

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift