Tasta IL

Politiattest

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Alle frivillige som er involvert i Tasta Il skal ha poltiattest. Mer om ordningen og hvordan du fremskaffer denne finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det er Daglig leder som er ansvarlig for at alle som er engasjert i Tasta Il har politiattest - rollebeskrivelsen for dette finner du i vedlegget til høyre.

I vedlegget til høyre laster du ned bekreftelse på formål med politiattest, fyller inn ditt navn og funksjon i Tasta Il og vedlegger din søknad om attest.

Når du har mottatt attesten, sender du den til Daglig Leder som oppbevarer denne på klubbkontoret.

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/bekreftelse-pa-formal-med-politiattest.pdf

Du søker om politiattes ved å følge denne linken:(Kopier og lim inn i url-feltet)

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%3A%2F%2Fattest.politi.no%2Fpa&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D02f864c9-85c6-42d8-a79e-7021e91f5509%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fattest.politi.no%252Fpa%252Fapi%252Ffederated%252Fidporten%252Fsignin%26spEntityID%3Dhttps%253A%252F%252Fattest.politi.no%252Fpa%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact

 

 

 

 

Tasta IL
Postboks 4027, 4092 STAVANGER
Epost: post@tastail.no
wwww.tastail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift