Tasta IL

Fair Play i Tasta IL

Fair Play i Tasta IL

Tasta Il arbeider etter Fair Play i tråd med Norges Fotballforbund. Dette innebærer at vi ønsker å fremstå som en klubb som ønsker å fremme likeverd, respekt for egne og andre klubber, lag og spillere, vi ønsker foreldre med gode holdninger og trenere som positive forbilder for våre barn.

Våre retningslinjer for Fair Play finner dere i vedleggene til høyre.

Skulle du som trener, foreldre, tilskuer eller på andre måter finne at vi ikke etterlever disse prinsipper i kamp, trening eller andre situasjoner setter vi pris på å bli kontaktet om dette. Vår Fair Play ansvarlig i klubben er klubbens formann - Rune Sævik. Han treffer du på 977 36 995 eller rune.saevik@lyse.net.

Tasta IL
Postboks 4027, 4092 STAVANGER
Epost: post@tastail.no
wwww.tastail.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift